Een Degelijke Samenleving streeft naar goede Leefbaarheid met ruimte voor Vrijheid gedreven door Economie, terwijl Spiritualiteit wordt onderzocht. Geweldloosheid moet de norm zijn voor Natuur en Mens.
Overproductie & overconsumptie moeten dus voorkomen worden!

Een foetus in de moederbuik heeft slechts negen maanden.
Hoe lang heeft de Mensheid op aarde in het planetenstelsel?
Wij bewandelen de weg van alleen naar met zijn allen, waar naartoe?
De zingeving van het Leven!

Globalisering als een must en als de toekomst vraagt om bijtijdse Norm & Gedrag, dus Neutrale opvattingen voor Nu en voor in de Toekomst !

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), Godsdienst & Politiek op basis van Eerlijkheid & Realisme zijn instrumenten voor de Leefbaarheid.
Onze projecten zullen zich richten op de mentaliteit en het gedrag van de mens.